Rząd zaproponował dziś zmiany w systemie emerytalnym. Dotychczasowa składka 7,3% odprowadzona do OFE zostanie zmniejszona do 2,3%. Pozostałe 5,0% będzie trafiać na specjalne – dodatkowe konto emerytalne prowadzone w ramach II filaru, ale zarządzane przez ZUS. Konto to, ma docelowo skupować obligacje skarbu państwa. Pozostałe 12,22% będzie tak jak dotychczas trafiać bezpośrednio do ZUS.

Zmiany te mają wejść w życie 1 kwietnia 2011 roku, natomiast w 2017 roku składka odprowadzana do II Filaru ZUS ma zmaleć z 5% do 3,8%.

Więcej na podstawy-inwestowania.pl/emerytura