Już za tydzień naliczone zostaną nowe stawki emerytur wypłacanych przez ZUS. Zgodnie z opublikowanymi informacjami w tym roku emerytury wzrosną o… 2,46%. Wskaźnik ten będzie o 2 punkty procentowe niższy od wskaźnika za rok 2010 i prawie połowę niższy od wskaźnika z 2009 roku.

Jednocześnie inflacja w 2010 roku osiągnęła niespotykana od dawna wartość 3,8%, a wskaźnik – zgodnie z założeniem – powinien nie tylko wzrosnąć o wskaźnik wzrostu cen „towarów i usług konsumpcyjnych” ale również powinien zostać powiększony o 20% ze wzrostu średniej krajowej płacy.

Najniższa emerytura wyniesie w 2011 roku całe 723,59 zł.