Na początku sierpnia 2015 Komisja Nadzosu Finansowego podjęła decyzję o ustanowieniu w SK Banku (największym banku spółdzielczym w Polsce) zarządu komisarycznego. W miniony piątek działalność banku została przez KNF zawieszona, a dziś rano do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości Banku. Jest to pierwszy taki przypadek od 15 lat.

Całe szczęście dla klientów depozyty SK Banku gwarantowane były przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dzięki czemu większość osób odzyska wszystkie swoje pieniądze. BFG gwarantuje zwrot depozytów do wysokości 100 000 euro wliczając w to wypracowane odsetki licząc do dnia zawieszenia działalności czyli do 21 listopada.

W ciągu najbliższych dni BFG opublikuje listę placówek banku, który będzie realizował wypłaty gwarantowanych środków. Wystarczy zgłosić się do takiej placówki z dokumentem tożsamości i podać konto bankowe na które mają zostać przelane środki (lub pobrać z kasy gotówkę). Nie trzeba wypełniać żadnych wniosków ani informować BFG o wielkości swoich depozytów – wypłaty będą się odbywać na podstawie zapisów w księgach SK Banku.

IKE i IKZE

Nieco bardziej skomplikowane będzie przeniesienie środków zdeponowanych w ramach IKE lub IKZE. W takim wypadku wyjścia będą dwa. Pierwsze – prostsze – to wypłata pieniędzy jak w przypadku zwykłego konta. Tu jednak należy pamiętać, że wówczas zostanie nam naliczony 19% podatek Belki od wypracowanych zysków.

Drugi sposób to przeniesienie IKE lub IKZE do innej instytucji. Wówczas będziemy musieli dostarczyć potwierdzenie zawarcia umowy na prowadzenie takiego rachunki przez inną instytucję. Po tym BFG w ciągu 14 dni dokona transferu pieniędzy na nowe konto. Co ważne – w tym wypadku przelana zostanie cała kwota, a podatek Belki od wypracowanego zysku nie zostanie naliczony.

Kto straci?

Większy problem będą miały osoby, których oszczędności przekroczyły 100 000 euro (tych na szczęście w SK Banku nie było zbyt wiele) oraz Ci, którzy zakupili dziesięcioletnie obligacje emitowane przez bank w latach 2011, 2013 i 2014 i notowane na rynku Catalist (notowania zawieszono w poniedziałek rano).

Ci pierwsi odzyskają kwotę 100 000 euro, a wszystko powyżej będą mogli odzyskać z masy upadłości banku. Tu niestety kolejka wszystkich wierzycieli jest dość długa – łącznie z BFG, który może (i zapewne to zrobi) upomnieć się o swoje…  realne szanse na odzyskanie więcej niż gwarantuje BFG są więc dość małe.

W najgorszej sytuacji – poza właścicielami banku – są posiadacze wspomnianych obligacji. Tu odzyskanie zainwestowanych pieniędzy jest prawie niemożliwe. Ciężko bowiem znaleźć nabywcę na te papiery. Jakby tego było mało ich wartość w ciągu ostatnich czterech miesięcy i tak spadła o ponad 30%. Sygnały z rynku o fatalnej sytuacji SK Banku były jednak bardzo silne…

Najbliższe dni

Wszyscy, którzy trzymali swoje środki na kontach w SK Banku muszą uzbroić sie w cierpliwość i poczekać na informacje z BFG z listą placówek banku, który będzie wypłacał gwarantowane środki. Formalnie na wypłatę pieniędzy BFG ma 20 dni od dnia wniosku o upadłość. Cały proces powinien się wiec zakończyć najpóźniej do 11 grudnia 2015.

Osoby, które posiadały oszczędności w ramach IKE i IKZE powinny poczekać na zawiadomienie z BFG (powinno przyjść w ciągu 30 dni). Po jego otrzymaniu będą mieli kolejne 45 dni na wszystkie formalności związane z założeniem nowych kont w innych instytucjach.

Wszystkie środki BFG wypłaci w złotych niezależnie od waluty rachunków na kórych utrzymywane były pieniądze klientów (w razie potrzeby kwota zostanie przewalutowania po kursie NBP z dnia 23 listopada 2015).