tendsTrend is your friend jest jedną z najbardziej znanych i jednocześnie najczęściej ignorowanych podstawowych zasad inwestowania. Niezależnie od czasu trwania naszej inwestycji czy wielkości zainwestowanej gotówki trend jest jednym z podstawowych wskaźników pozwalających na zwiększenie naszych szans na giełdzie.

Zasada ta jest w prostej linii rozwinięciem jakże oczywistego stwierdzenia„kupuj w dołku, sprzedaj na górce”, a jedną z jego pochodnych w odpowiednim kontekście oczywiście, jest słynne zdanie „The way to make money is to buy when blood is running in the streets” wypowiedziane przez Rockefeller’a, a nie jak wiele osób twierdzi przez Buffet’a (dotyczy to oczywiście wyboru momentu zakupu już po zdefiniowaniu trendu – w tym wypadku długoterminowego).

Pierwsze co musimy sobie uświadomić starając się zdefiniować aktualny trend jest interwał – czyli zakres czasowy. Jest on ważny ponieważ w zależności od tego jaki okres wybierzemy (dzień, miesiąc, rok) ta sama spółka czy indeks może być w tym samym czasie w trzech różnych trendach – długoterminowo może wzrastać (trend wzrostowy), średnio terminowo cena czy poziom mogą się nie zmieniać (trend boczny), a krótko terminowo – np w ciągu jednego dnia – może spadać (trend spadkowy).

Jako przykład może nam tu posłużyć Wig20 i jego stan z 11:00 z dnia dzisiejszego czyli z 15 grudnia 2009 (proszę przeczytać * na końcu tekstu). Długoterminowo jest w trendzie wzrostowym (od marca do grudnia porusza się do góry w wyraźnym kanale trendu) jednak jeśli ten sam wykres pokażemy dla ostatnich 2 miesięcy okaże się, że praktycznie (średnia) wartość wig20 porusza się niezmiennie między 2250 – 2450 – w trendzie bocznym. Kiedy spojrzymy na całość z perspektywy jednego dnia (aktualnie wig20 -0,60%) Wig20 mieści się w kanale spadkowym.

wig20-15grudnia

Uświadomienie sobie istotności interwału jest ważne dla naszych przyszłych inwestycji. Jeśli bowiem kupimy w średnioterminowym „dołku” akcje spółki X, która od ponad roku jest w długoterminowym trendzie spadkowym, musimy być przygotowani na szybką sprzedaż tych akcji. Owszem, trend średnioterminowy da nam zarobić jednak trend długoterminowy najprawdopodobniej spowoduje, że w dłuższej perspektywie cena akcji będzie jeszcze niższa, niż nasz „lokalnie” złapany dołek.

Widać wyraźnie, że trendy mają swoją hierarchie – niezależnie od przewidywanego czasu inwestycji najważniejszy jest dla nas trend długoterminowy. Jeśli jest on wzrostowy – pozwoli nam na zarobek nawet, jeśli w średnim terminie nieopacznie zakupiliśmy akcje na lokalnej górce. Jeśli jednak jest spadkowy – w dłuższej perspektywie najprawdopodobniej stracimy tak czy inaczej, niezależnie od tego kiedy kupiliśmy akcje.


Podobnie mają się do siebie trend średnioterminowy i krótkoterminowy.

Proszę jednak pamiętać, że trendy nie są czymś stałym, każdy ma swój początek i koniec – nie mogą więc stanowić w 100% pewnego wskaźnika inwestycyjnego tym bardziej, że zazwyczaj przewidywanie zmian trendów przypomina wróżenie z fusów – szczególnie w przypadku trendów długoterminowych.

* Tu mała uwaga – w przykładzie użyto skali „długo terminowej” w odniesieniu do ostatnich 10 miesięcy, a „średnio terminowej” w odniesieniu do ostatnich 3 miesięcy. Jest to nie do końca poprawne, ale ma jedynie uzmysłowić opisywane zjawisko.

Zazwyczaj jednak o „długim terminie” mówi się w przypadku inwestycji dłuższych od roku – jednak ścisłej definicji nie ma.