Związek Banków Polskich opublikował dziś – zgodnie z zapowiedzią z marca, kiedy wprowadzono tzw sześciopak – deklarację w sprawie udzielenia przez banki dalszego wsparcia dla kredytobiorców hipotecznych. Co ważne, a często przez media pomijane – deklaracja ta dotyczy wszystkich posiadających kredyty mieszkaniowe „w tym walutowe” – a więc nie tylko frankowiczów.

Z najważniejszych postanowień ogłoszonych na dzisiejszej konferencji mamy:

Propozycję powstania Funduszu Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych – funduszu międzybankowego, który powstałby z mocy ustawy (tu potrzebne będą jeszcze działania legislacyjne ze strony rządu) i który zasilony kwotą 125mln złotych umożliwiłby pomoc w spłacie kredytu najbardziej potrzebującym. Wsparcie to miałoby dotyczyć rat kapitałowo-odsetkowych (nawet 100% miesięcznej raty, ale nie więcej niż 1500 zł) na okres 12 miesięcy ale tylko dla kredytobiorców których dotknęły nieszczęśliwe zdarzenia losowe, utrata pracy czy choroba. Z założenia miałoby to dotyczyć przede wszystkim osób, które kupiły nieruchomości na własne potrzeby.

Drugim pomysłem jest utworzenie – przez każdy z banków wymienionych poniżej – osobnych funduszy na ewentualną pomoc w sytuacji, w której kurs CHFPLN przekroczy 5zł (na dzień publikacji deklaracji kurs wynosi 3,98).  Miałoby to być wsparcie w wysokości 33gr na każdego Franka Szwajcarskiego, ale dotyczyłoby jedynie osób, które po pierwsze zarabiają mniej niż średnia krajowa, po drugie mają mieszkanie do 75 m.kw lub dom max 100 m.kw i do tej pory nie mieli problemów z terminowym wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań.

W tym drugim pomyśle pojawia się jeszcze kwestia ewentualnego przewalutowania kredytu (jeśli kurs CHF spadnie poniżej 5zł) po kursie, który bank indywidualnie ustali z klientem. Teoretycznie ma to być „około 3zł” jednak w praktyce można się spodziewać, że będzie to „widzimisie” banków, które zapewne wezmą pod uwagę to ile faktycznie zarabiamy etc. Na pewno banki będą chciały do tego dołożyć jak najmniej.

Co do samego przewalutowania kredytów po kursie z dnia podpisania umowy – co postuluje przyszły prezydent stanowisko ZBP jest nie trudne do przewidzenia:

Przewalutowanie kredytów we frankach po kursie z dnia zaciągania kredytu dobrze brzmi tylko w kampanii. Według naszych wyliczeń to kosztowałoby ponad 30 miliardów złotych

Ostatnim punktem deklaracji jest możliwość zmiany zabezpieczenia kredytów hipotecznych na inne nieruchomości co może być dość przydatnym narzędziem dla osób, które będą chciały pozbyć się domu / mieszkania, a co teraz często jest niemożliwe.

ZBP zasugerował również utrzymanie do końca roku pierwszego pakietu pomocy – tzn sześciopaka (czyli między innymi korzystne przeliczanie LIBOR uwzględniające ujemne stopy procentowe, zmniejszenie spreadu walutowego etc). W sumie szacuje się, że  końca 2015 roku banki przeznaczą ponad 800mln złotych w ramach funduszu pomocowego dla osób, które mają kredyty we frankach szwajcarskich. W ciągu najbliższych 10 lat kwota ta w sumie sięgnie 3,5mld złotych.

Na wprowadzenie powyższych rozwiązań zgodziło się dziesięć banków:

  • PKO BP
  • BZ WBK
  • Raiffeisen
  • Getin Noble Bank
  • Santander
  • Deutsche Bank
  • Bank BPH
  • Millennium
  • BGŻ

 

W pozostałych uzależnione to jest od organów nadzorczych banków.

Zobacz pełną treść deklaracji ZBP.