Prezydent podpisał dziś ustawę okołobudżetową (uchwaloną przez sejm 15 grudnia tego roku), która między innymi wprowadza zmiany w ordynacji podatkowej. Zmianie ulegnie sposób naliczania podatku od zysków kapitałowych – skutkiem tego będzie koniec możliwości omijania podatku Belki na lokatach i kontach oszczędnościowych.

Do tej pory przy kwotach kapitalizacji poniżej 2,49 zł naliczany podatek wynosił 0 zł, od kwietnia 2012 roku kwota ta zostanie zaokrąglona do pełnych groszy (a kwoty podatku poniżej 0,49 grosza zostaną zaokrąglane do pełnego grosza) w związku z czym od kwoty 2,49 zł zapłacimy 47groszy podatku.

Zmiany wejdą w życie w ciągu trzech miesięcy od daty jej podpisania, wiemy więc już na pewno że lokaty bezbelkowe pozostaną z nami tylko do końca marca 2012 roku.

Źródło: Na Plus Blog