Od 1 września 2015r. zmienia się część zasad przyznawania dopłat do kredytów mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MdM). Najważniejsza zmiana – dotycząca wszystkich – to wprowadzenie do MdM mieszkań z rynku wtórnego co ma rozruszać program w mniejszych miastach i miasteczkach, w których powstaje stosunkowo niewiele nowych lokali. Pozostałe zmiany dotyczą głównie rodzin wielodzietnych – czyli modelu 2+3 i więcej.

Do tej pory dofinansowanie otrzymać mogły jedynie osoby kupujące mieszkania kupowane na rynku pierwotnym (obowiązek pierwszego zasiedlenia) co przy narzuconych limitach maksymalnej ceny za metr kwadratowy takiego lokalu (limity określane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego i publikowane na stronie banku) było mocno ograniczające. Pod limity łapały się w zasadzie tylko i wyłącznie mieszkania w mało atrakcyjnych lokalizacjach w dużych miastach. Od września programem objęte będą również kredyty udzielana na zakup mieszkań na rynku wtórnym – przy czym limity cenowe dotyczące tych mieszkań będą obniżone o 10% w porównaniu z limitami publikowanymi przez BGK.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowych progów dopłat, które aktualnie wyglądają następująco:

 • 10 procent (wartości odtworzeniowej) – dla osób i rodzin bezdzietnych
 • 15 procent (wartości odtworzeniowej) – dla osób i rodzin z jednym dzieckiem
 • 20 procent (wartości odtworzeniowej) – dla osób i rodzin z dwójką dzieci
 • 30 procent (wartości odtworzeniowej) – dla osób i rodzin z co najmniej trójką dzieci

 

Bez zmian pozostaje dodatek w wysokości kolejnych 5% jeśli w ciągu 5 lat od podpisania kredytu kredytobiorcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko.

Również bez zmian pozostanie maksymalna dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu kupowanego w ramach MdM – 75mkw dla mieszkania i 100mkw dla domu rodzinnego (dla rodzin z co najmniej trójką dzieci limity te wynoszą 85mkw i 110mkw).

Należy jednak przy tym pamiętać, że dopłata nie dotyczy całej powierzchni lokalu, a jedynie 50mkw w przypadku mieszkania i 70mkw w przypadku domu jednorodzinnego. I tu następuje zmiana – dla rodzin z co najmniej trójką dzieci limit dopłaty dla mieszkań wzrasta do 65mkw.

Ostatnią ważną zmianą jest możliwość zaciągnięcia kredytu (przez osoby nie posiadające zdolności kredytowej) z dowolną, wskazaną przez nie osobą, a nie jak to było do tej pory tylko z kimś z najbliższej rodziny. Taki mały gest w kierunku związków partnerskich..

Statystyki programu

Sam program Mieszkanie dla Młodych działa od 1 stycznia 2014 roku i jest następcą Rodziny na Swoim – innego programu, który miał pomóc młodym w zdobyciu pierwszego mieszkania (a tak naprawdę pomaga sztucznie utrzymać wysokie ceny mieszkań i chroni rynek deweloperski przed częściową zapaścią, ale to temat na cały osobny artykuł). Do 20 sierpnia 2015 w ramach programu MdM wsparcie uzyskało 25 861 rodzin (tyle podpisano umów). Ogromna większość dotyczyła mieszkań (25 217), a tylko 644 umowy dotyczyły kredytów na dom jednorodzinny. W sumie wypłacono 600mln złotych.

Prawie połowa umów (13 tys) zawierana była przez osoby bezdzietne, a w samym 2014 roku 77% osób korzystających z MdM było tzw singlami.

Gdzie po kredyt?

Aktualnie kredyty w ramach MdM można zaciągać w poniższych bankach:

 1. PKO Bank Polski S.A.
 2. Bank Pekao S.A.
 3. Deutsche Bank Polska S.A.
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 5. Alior Bank S.A.
 6. SGB – Bank S.A.
 7. Bank Zachodni WBK S.A.
 8. Getin Noble Bank S.A.
 9. Euro Bank S.A.
 10. Raiffeisen Bank Polska S.A.
 11. Credit Agricole Bank Polska S.A
 12. Bank Ochrony Środowiska S.A.
 13. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 14. Bank Millennium S.A.