Meritum Bank zdecydował się na zmianę oprocentowanie Konta Silnie Zarabiającego dla kwot mniejszych od 1 000 zł do zaledwie 1% w skali roku. Środki ponad 1 000 zł będą nadal opodatkowane tak samo jak do tej pory na 4,5% w skali roku i z dzienną kapitalizacją.

Zmiany są prawdopodobnie spowodowane ogromną popularnością tego konta wśród tzw „optymalizatorów” czyli osób, które starają się zwiększyć realny zysk z lokat i kont oszczęnościowych lokując kwoty wymuszające zaokrąglanie wypracowanego zysku.

Do tej osoby lokujące 40,55 zł na Koncie Silnie Zarabiającym otrzymywały 0,50005 grosza zysku dziennie. Ponieważ Bank wypłacał zysk każdego dnia – kwota ta zaokrąglana była do pełnego grosza czyli realny zysk był praktycznie dwukrotnie wyższy (9% zamiast 4,5%). Ponieważ kont oszczędnościowych w Meritum Banku można założyć dowolną ilość zrażały się przypadki że pojedynczy klient miał nawet 450-500 takich kont i zarabiał 5,00 zł dziennie zamiast 2,50 zł.

Nowe oprocentowanie wchodzi w życie 27 lipca – od tego dnia wspomniana powyżej sztuczka przestanie działać.