W chwili powstawania pierwszego polskiego funduszu ETF opartego o Wig20 nie było pewne czy do ewentualnego zysku dołączona będzie dywidenda, którą wypłacają spółki z tego indeksu. Dziś  Lyxor Asset Management poinformował, że dywidenda zostanie wypłacona posiadaczom jednostek ETFW20L.

Inwestorom, którzy 28 lutego 2011 roku na swoich rachunkach papierów wartościowych będą mieli zarejestrowane jednostki uczestnictwa funduszu, zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 4,59 zł za każdą jednostkę

Dywidenda zostanie zaksięgowana na kontach posiadaczy jednostek w dniu 7 marca 2011r (a wypłacona już 3 marca). Więcej informacji na temat samego funduszu w artykule: Fundusz ETF oparty na Wig20