Polski Bank Przedsiębiorczości (wcześniej WestLB Bank Polska S.A) który do tej pory obsługiwał jedynie przedsiębiorstwa, korporacje i samorządy od kilku dni rozszerzył swoją ofertę o lokaty dla klientów indywidualnych zebrane pod wspólną nazwą Lokata Spinająca.

Lokata Spinająca to zestaw lokat o oprocentowaniu od 3,5% do 6,6% (zależy od długości lokaty) i czasie trwania od 1 tygodnia do 1 roku.

PBP nie ukrywa, że wprowadzenie do oferty lokat dla klientów indywidualnych to sposób na zwiększenie ilości płynnych aktywów – co jest wymogiem Umowy Bazylejskiej. Bazylea III wymusza na bankach budowę bazy bardzo płynnych aktywów, która pozwoli na wytrzymanie nawet 30 dniowego kryzysu – jako kryzys rozumiany jest brak przypływu pieniądza z rynku (prezes PBP napisał „a nawet odpływ depozytów” ale chyba sam nie wierzy, że jakikolwiek bank przeżyłby „run” wywołany paniką).

Wracając do Lokaty Spinającej (konkurs na nazwę roku rozstrzygnięty), do dyspozycji mamy lokaty:

  • tygodniową o oprocentowaniu 3,5% (2,835% netto)
  • 2tygodniową o oprocentowaniu 4% (3,24% netto)
  • 1 miesięczną o oprocentowaniu 5,7% (4,617% netto)
  • 2 miesięczną o oprocentowaniu 6,1% (4,941% netto)
  • 3 miesięczną o oprocentowaniu 6,6% (5,346% netto)
  • 6 miesięczną o oprocentowaniu 6,5% (5,265% netto)
  • 9 miesięczną i roczną o oprocentowaniu 6,3% (5,1% netto)

Brakujące procenty zjada Państwo w postaci Podatku Belki. Kwota minimalna wymagana do otwarcia depozytu to 1000 zł, górnej granicy teoretycznie nie ma. Teoretycznie nie ma też limitu jeśli chodzi o ilość zakładanych lokat – co więcej, formularz na stronie pozwala na założenie nawet 10 lokat za jednym razem.

Ponieważ w ofercie dla klientów indywidualnych jest tylko Lokata Spinająca bank nie wymaga ani posiadania konta, ani korzystania z kart, nie liczy też żadnych „nowych” czy „starych” środków. Masz gotówkę – możesz przez internet założyć lokatę. Zysków z poszczególnych lokat liczyć nie będę – można to zrobić samodzielnie korzystając z kalkulatora na stronie produktu. Co ciekawe – zyski które są tam podawane to tzw „zysk na czysto” czyli już po odliczeniu podatku Belki.

Dla tych, którzy mają wątpliwości co do samego banku (co nie powinno nikogo dziwić, w końcu reklam PBP w telewizji czy na bilbordach raczej nie zobaczycie) dodam, że jest to w pełni legalnie działający „prawdziwy” bank (żaden parabank) będący pod kontrolą KNF, którego depozyty chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Więcej o samym banku możecie przeczytać na stronie www.pbp-bank.pl

Biorąc pod uwagę ostatnie cięcia stóp procentowych oraz zapowiedzi kolejnych obniżek możemy się spodziewać w ciągu najbliższych 6 miesięcy spadku oprocentowania depozytów. Lokata Spinająca może być więc dość ciekawym produktem dla tych, którzy chcą zainwestować pieniądze na całkiem niezły procent.

Podsumowując

czas trwania: od 1 tygodnia do 1 roku
oprocentowanie: od 3,5% do 6,6%
kwota minimalna: 1 000 zł
strona produktu: www.pbp-bank.pl