Od ponad roku nasza inflacja oscyluje w okolicach zera (zależy jaki kto ma prywatny koszyk inflacyjny) i jest to chyba ostatni czynnik ratujący rynek depozytów. Mimo niskiego oprocentowania, często grubo poniżej 3% i podatku Belki nadal można zarobić w bezpieczny sposób nieco ponad 2% rocznie. Nie jest to dużo, ale patrząc na sytuacją na GPW lepszy taki zysk niż utopione pieniądze na giełdzie.

Jedną z takich lepiej oprocentowanych lokat jest Lokata Power oferowana przez IdeaBank. Dostępna w dwóch wersjach – z oprocentowaniem 2,65% – na okres 3 i 4 miesiące lub 2,80% w wariantach 6 i 9 miesięcy.

Największym plusem lokaty – poza teoretycznie w miarę wysokim oprocentowaniem – jest jej ogólna dostępność. Nie trzeba być klientem banku, nie jesteśmy zmuszani przy okazji do zakładania konta czy korzystania z innych produktów.Minus jest taki, że oferta obejmuje tylko nowe środki więc jeśli macie już jakieś pieniądze na koncie w IdeaBanku to o inwestycji tych środków na Lokacie Power możecie zapomnieć (takie środki oprocentowane są na poziomie 0,5%). Dokładna definicja tego co jest, a co nie jest nowym środkiem brzmi następująco:

Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Klienta stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku przez Klienta ponad:

i) wszystkie środki pieniężne w złotych polskich Klienta zgromadzone w Banku, w tym w Idea Banku S.A. oddział Lion’s Bank w Warszawie na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty POWER na Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, (w tym również środków objętych Promocją HAPPY LIFE i Promocją PROUD LION), Rachunkach Oszczędnościowych, Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych, Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych, a także innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku;

ii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat POWER i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata POWER;

iii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat POWER i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata POWER, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat POWER lub Lokat DESIRE były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty POWER.

Brzmi to dość skomplikowanie, ale generalnie chodzi o to, żeby przynieść do banku nowe pieniądze. Co za to otrzymamy? Policzmy ile w przybliżeniu zarobimy z każdego zainwestowanego 1000 zł na lokaty:

  • 3 miesięczna = 6,63 zł – 1,26 zł podatku Belki = około 5,37 zł 
  • 4 miesięczna = 8,83 zł – 1,67 zł podatku Belki = około 7,16 zł
  • 6 miesięczna = 14,00 zł – 2,66 zł podatku Belki = około 11,34 zł
  • 9 miesięczna = 21,00 zł – 3,99 zł podatku Belki = około 17,01 zł

Nie są to kwoty gigantyczne (podane w przybliżeniu!), ale jak na obecne warunki całkiem przyzwoite. Szczególnie, że można ten zysk zwielokrotnić zwiększając kwotę inwestycji. Najważniejsze jednak, że bank oferuje lokatę bez konieczności wiązania się dodatkowymi umowami co przy nadchodzących podwyżkach wszelkich opłat za prowadzenie konta etc jest dość pozytywną informacją. Lokata oczywiście objęta jest ochroną BFG.

Podsumowując

czas trwania: 3, 4, 6 lub 9 miesięcy
oprocentowanie: 2,65% lub 2,80%
kwota minimalna: 1 000 zł
kwota maksymalna: 1 000 000 zł
maksymalna ilość lokat: 1
dodatkowe wymogi: tylko dla nowych środków
karta produktu: www.ideabank.pl