super-saverOd kilku dni w ofercie GetinOnline dostępne jest Konto Super Saver – czyli wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe podłączone do Konta Perfekcyjnego. Nazwa ma zapewne nawiązywać do mBankowego mSavera jednak na zbieżności nazw się kończy. Super Saver oferuje w zasadzie tylko i wyłącznie wysokie oprocentowanie – 10% w skali roku.

Promocja ma jednak swoje liczne ograniczenia i nie pozwala na automatyczne zasilanie konta na różne zmyślne sposoby (jak to jest w przypadku mSavera), a samo konto jest w zasadzie tylko zwykłym kontem oszczędnościowym.

Zacznijmy jednak od tego, że całość przeznaczona jest dla nowych klientów banku, którzy „w Czasie na przystąpienie do Promocji” spełnią kilka dodatkowych warunków – między innymi otworzą Konto Perfekcyjne i zadeklarują, że przez minimum 12 miesięcy będą przelewać na ww konto środki z tytułu wynagrodzenia, renty czy emerytury (dotyczy to również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) w wysokości minimum 1000 zł miesięcznie (jako jeden przelew).

Konto Perfekcyjne

Zacznijmy więc od tego czy w ogóle opłaca się zakładać Konto Perfekcyjne i czy nie ma tu jakiś ukrytych opłat, prowizji etc. Przede wszystkim konto jest bezpłatne jedynie dla osób, które raz w miesiącu zasilą konto kwotą minimum 1000 zł „przy czym wpływ musi następować z rachunku w innym banku oraz musi następować jednorazowo”, oraz dokonają płatności kartą debetową dołączoną do konta na minimum 400 zł.

Odpowiedź na podstawowe pytanie – dla kogo jest ten produkt? – już znamy. Dla tych, którzy chcą aktywnie korzystać z konta w GetinOnline.

Super Saver

Jeśli zdecydowaliśmy się na podpisanie z bankiem umowy na ROR możemy przy okazji podpisać umowę na Konto Oszczędnościowe Super Saver. Przy podpisywaniu umowy dostaniemy do podpisania również deklarację, w której zobowiązujemy się do comiesięcznego zasilania Konta Perfekcyjnego minimum 1000 zł – czyli warunek jak wyżej. Dodatkowo po otrzymaniu karty debetowej do KP będziemy musieli wykonać za jej pomocą minimum dwie transakcje (nie trzeba tej operacji powtarzać co miesiąc).

Po spełnieniu tych warunków bank otworzy nam Super Savera z oprocentowaniem 10% w skali roku. Niestety to nie koniec ograniczeń.

Wysokie oprocentowanie dostępne będzie przez rok licząc od momentu pierwszego zasilenia konta zadeklarowaną kwotą. Przez ten rok musimy to robić regularnie.

Kolejnym ograniczeniem jest wysokość salda na koncie Super Saver. Miesięcznie możemy tu przelać jedynie 10% zadeklarowanej kwoty zasilającej rachunek Konta Perfekcyjnego. Czyli przy deklaracji wpłaty co miesiąc 3 000 zł na konto oszczędnościowe będziemy mogli przelać maksymalnie 300 zł. Nadwyżki będą automatycznie cofane na Konto Perfekcyjne.

Co więcej – maksymalna miesięczna kwota jaką możemy zasilić konto oszczędnościowe to tylko 2 000 zł! I tu zaczyna się czysta matematyka.

Obliczenia

Deklarując 20 000 zł miesięcznych wpływów na Konto Perfekcyjne osiągniemy maksymalną kwotę miesięczną możliwą do przelania na Super Saver’a wynoszącą 2 000 zł. Dla tej kwoty nasz miesięczny zysk (10% w skali roku) wyniesie 8 zł 33 gr z czego 1 zł 58 gr zabierze nam Urząd Skarbowy. Miesięcznie zarobimy więc maksymalnie ~6,75 zł. Kwota ta zostanie po pierwszym miesiącu zaksięgowana na KP.

W drugim miesiącu będziemy mieli już 4 000 zł na SS więc zarobimy ~13,50 zł, w trzecim 20,25 zł itd. W sumie po roku będziemy mieli na koncie 24 tys zł, które zarobiły dla nas na czysto około 526,50 zł. W tym czasie suma miesięcznych wpłat na Konto Perfekcyjne wyniesie 240 tys zł. I to jest maksymalny zysk jaki osiągniemy na Super Saverze.

Podobny zysk osiągniemy inwestując 10 000 zł na 6,5% rocznie – czyli połowę z deklarowanego miesięcznego wpływu na KP.

Cała magia 10% na koncie oszczędnościowym to jedynie zabieg marketingowy, a wartością samą w sobie dla tego produktu może być jedynie deklaracja, że będziemy systematycznie oszczędzać – jakby nie patrzeć po roku zbudujemy sobie jakąś bazę do przyszłych inwestycji. Chociaż obowiązkowe są jedynie wpływy na KP – przelewów na SS nie musimy robić.