Bank Centralny podał dziś informację „Narodowy Bank Polski w godzinach południowych dokonał zakupu pewnej ilości walut obcych po korzystnym kursie”.  Operacja ta miała na celu zatrzymanie dalszego umacniania się złotówki, która umacnia się między innymi w odniesieniu do Euro praktycznie od lipca 2009 roku.

Zdaniem NBP silny złoty jest groźny dla polskiego gospodarki, stąd dzisiejsze wspólne działanie Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego. Zdanie to podziela Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który w oświadczeniu z końca marca przedstawił następujące stanowisko:

Rządy krajów Europy Wschodniej i banki centralne powinny podjąć działania przeciwdziałające wzmacnianiu się lokalnych walut. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z poważnym zagrożeniem dla kontynuacji odrodzenia gospodarczego i zniszczeniem przewagi konkurencyjnej.

Marek Belka, były minister finansów piastujący obecnie stanowisko dyrektora europejskiego oddziału MFW w wypowiedzi dla agencji Bloomberg powiedział „Wzmocnienie walut będzie negatywne dla wzrostu gospodarczego”.

Reakcja kursu Euro i Dolara w odniesieniu do Złotego była niemal natychmiastowa.