FM Bank dość nieznacznie (ale to zawsze coś) podniósł oprocentowanie swoich lokat terminowych. Niestety zmiany te są mikroskopijne (od 0,05 do 0,15 punkta procentowego) i niewiele pomogą w obliczu nadciągających zmian w systemie naliczania podatku Belki.

Swoją drogą – podobnie jak AIG – również FM Bank zapomniał, że „oprocentowanie porównywalne” traci rację bytu za nieco ponad cztery miesiące, a podawanie takich informacji dla lokat 6 miesięcznych i dłuższych jest wprowadzaniem w błąd.

[zobacz ofertę]