Zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy nr 933/2010 sesja giełdowa od dnia 1 stycznia 2011 roku zostanie wydłużona.

Nowy harmonogram sesji notowań ciągłych z wyłączeniem instrumentów pochodnych

 • 8.00 – 9.00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
 • 9.00 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
 • 9.00 – 17.20 Faza notowań ciągłych
 • 17.20 – 17.30 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
 • 17.30 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
 • 17.30 – 17.35 Dogrywka

Nowy harmonogram sesji notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych

 • 8.00 – 8.30 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
 • 8.30 Otwarcie (określanie kursu na otwarciu)
 • 8.30 – 17.20 Faza notowań ciągłych
 • 17.20 – 17.30 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
 • 17.30 Zamknięcie (określanie kursu na zamknięciu)
 • 17.30 – 17.35 Dogrywka