Polskie prawo pozwala na identyfikowanie odbiorców przelewu jedynie po numerze konta bankowego (IBAN) – formalnie więc nie ma znaczenie jakie dane wpiszecie w tytule i odbiorcy przelewu – deklarowana kwota zostanie zaksięgowana tak czy inaczej na podstawie nr konta jaki podajecie w formularzu. Może się jednak zdarzyć tak, że pomylicie numery konta, wówczas nawet wpisując poprawne dane bank zaksięguje przelew zgodnie z podanym numerem (a nie danymi osoby czy firmy, do której chcemy wysłać pieniądze). Co możemy w takiej sytuacji zrobić?

Jeśli szybko zauważymy swój błąd to z dużym prawdopodobieństwem uda nam się cofnąć przelew jednym telefonem do banku lub jeśli nasz system bankowy na to pozwala – będziemy mogli sami anulować zlecenie za pomocą systemu bankowości internetowej (najczęściej w opcjach konta jest zakładka transakcje oczekujące). Wszystko zależy od tego czy przelew został już zrealizowany czy czeka jeszcze na najbliższą sesję Elixir*. Problem może się pojawić wówczas gdy niepoprawnie podane konto leży w tym samym banku – wówczas większość instytucji księguje taką transakcję od razu – z pominięciem sesji w KIR.

W przypadku kiedy przelew został już zaksięgowany na koncie niewłaściwego odbiorcy musimy to zgłosić bezpośrednio do naszego banku. Należy tu pamiętać, że Bank nie może ot tak cofnąć już zaksięgowanej transakcji – szczególnie jeśli przeszła przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Mimo wszystko – nawet jeśli błąd jest po naszej stronie ustawa zobowiązuje bank do reakcji (mimo, że zgodnie z tą samą ustawą nie ponosi za to odpowiedzialności):

Dostawca płatnika jest jednak obowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej, a zatem obowiązek taki spoczywa na banku

Niestety bank nie ma tu dodatkowych narzędzi do rozwiązywania takich problemów. Nie ma też zdefiniowanej listy czynności jakie powinien podjąć. Bank ma jednak taką przewagę, że może dotrzeć do informacji nt odbiorcy przelewu (my takich uprawnień nie mamy ze względu na tajemnicę bankową) nawet, jeśli docelowe – nieprawidłowe konto znajduje się w innym banku (banki mają prawo wymieniać między sobą takie informacje).

Pamiętajcie, że niesłusznie zaksięgowane pieniądze należy zwrócić! Osoba lub instytucja, która otrzymała błędny przelew bezpodstawnie wzbogaciła się i zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego ( sygn. akt I CKN 918/97 oraz sygn. akt III CKU 67/97 ) – zobowiązana jest do zwrotu uzyskanej korzyści. Tu niestety pojawia się problem z wejściem na drogę sądową jeśli nie wiemy do kogo poszły nasze pieniądze (wie to nasz bank, ale zgodnie z prawem nie może nam tego powiedzieć)…

w celu wystąpienia z roszczeniem o zwrot korzyści majątkowej uzyskanej kosztem innej osoby bez podstawy prawnej niezbędne jest wskazanie wymaganych przez przepisy prawa danych identyfikujących pozwanego. Jednakże obowiązujące przepisy prawa istotnie ograniczają możliwość pozyskania wymaganych danych.

Mamy wiec sytuację, w której wiele zależy zarówno od naszej współpracy z bankiem (czy raczej od podejścia pracowników banku do naszej sprawy) jak i od samego podmiotu czy osoby, na której konto trafiła omyłkowo wysłana kwota. Na wszelki wypadek lepiej wiec kilka razy sprawdzić czy wpisane konto jest poprawne bo późniejsze odzyskanie nawet drobnej kwoty może być dość skomplikowane.

Artykuł powstał na podstawie odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację Pana Posła Macieja Orzechowskiego z dnia 9 lutego 2015r. nr 30832 w sprawie przepisu umożliwiającego odzyskanie pieniędzy po przelaniu ich na niewłaściwy numer konta bankowego (źródło)

* sesje Elixir to sesje rozliczeń międzybankowych obsługiwane przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Odbywają się zazwyczaj kilka razy w ciągu dnia.