Od jutra tj od 1 czerwca 2010 roku Bank Pocztowy obniża oprocentowanie niektórych depozytów. Od jutra oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego będzie wynosić 4,6% w skali roku (spadek z 5%), lokata terminowa 6 miesięczna oraz lokata internetowa będą oprocentowane na poziomie 4,7% (spadek z 5,5%) natomiast całkowicie zniknie lokata terminowa jednomiesięczna (dostępna pozostanie jednomiesięczna lokata internetowa o oprocentowaniu zaledwie 3,2%).

Trochę się pośpieszyłem chwaląc Bank Pocztowy klika dni temu przy okazji publikacji stanu ich depozytów.