Od najbliższego poniedziałku – tj od 20 września Bank Pocztowy obniży oprocentowanie niektórych swoich depozytów w tym oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego. Nowa tabela oprocentowanie będzie się prezentować następująco:

  • Nowe Konto Oszczędnościowe: 4,0% (spadek z 4,3%)
  • lokata 4 miesięczna: 3,6% (spadek z 4,0%)
  • lokata 6 miesięczna: 4,3% (spadek z 4,5%)
  • lokata 24 miesięczna: 5,0% (spadek z 7%)

Jest to niestety kolejny bank, który tnie w tym miesiącu depozyty. I pomyśleć, że kilkanaście miesięcy temu Pocztowy oferował Lokatę Killer na 10%.