Bank Pocztowy powoli udowadnia, że świadczy o wiele lepszej jakości usługi niż jego „spółka matka” – Poczta Polska, która do szybkich, rzetelnych i niezawodnych nie należy.

Tymczasem Bank Pocztowy na swoich depozytach w połowie maja miał aż 700  mln złotych. Większość środków (ponad 440mln złotych) zgromadzone zostało przez klientów banku na półrocznej  lokacie o oprocentowaniu 5,5%.  Saldo pozostałych depozytów przekroczyło 250mln zł, a depozytów sprzedawanych za pośrednictwem internetu 60 mln zł.

Muszę przyznać, że jeśli chodzi o depozyty Bank Pocztowy od czasów lokaty Killer plasuje się prawie non stop w czołówce.